இன்றைய நீதிமொழி - நீதிமொழிகள் 18:9

இன்றைய நீதிமொழி வேலையில் அசதியாயிருப்பவன் தன்வேலையில் அசதியாயிருப்பவன் அழிம்பனுக்குச் சகோதரன். – (நீதிமொழிகள் 18:9) கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபையாக வேலைகளை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் பணத்தை சம்பாதிக்கும்படியாக நமக்கு பெலனை கொடுப்பவரும் அவரே. அதிகமாய் படித்திருந்தும் வேலையில்லாமல் இருப்போர் எத்தனையோ பேர். […]

கோதுமை மணி துன்மார்க்கன் தன் தீமையிலே வாரிக்கொள்ளப்படுவான்; நீதிமானோ தன் மரணத்திலே நம்பிக்கையுள்ளவன். – (நீதிமொழிகள் 14:32). போதகர் பால் யாங்கி சோ அவர்கள் கீழ்கண்ட சம்பவத்தை கூறினார்கள். கொரியாவில் நடந்த போரில் 500 கிறிஸ்தவ போதகர்களை பிடித்து, உடனே அவர்களை […]

பக்தி வைராக்கியம் அப்பொழுது: உம்முடைய வீட்டைக்குறித்து உண்டான பக்திவைராக்கியம் என்னைப் பட்சித்தது என்று எழுதியிருக்கிறதை அவருடைய சீஷர்கள் நினைவுகூர்ந்தார்கள். – (யோவான் 2:17). பில்லிகிரஹாம் பொது கூட்டமொன்றில் கடிதம் ஒன்றை வாசித்தார். அது அமெரிக்க நாட்டு கல்லூரி மாணவன் ஒருவனால் எழுதப்பட்டிருந்தது. […]

அவர் நேரத்தில் அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய்த் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். – (ரோமர் 8:28). ராபர்ட் மேத்தியூ என்பவர், தனது மனைவி கர்ப்பிணியாய் இருப்பதை சில வாரங்களுக்கு முன்தான் குடும்பமாய் அறிந்திருந்தனர். அவர்கள் விர்ஜினியா […]

இன்றைய நீதிமொழி - நீதிமொழிகள் 16:8

இன்றைய நீதிமொழி நமது வருமானம் அநியாயமாய் வந்த அதிக வருமானத்திலும், நியாயமாய் வந்த கொஞ்ச வருமானமே உத்தமம். – (நீதிமொழிகள் 16:8). ஒரு சிலர் எந்த வழியிலாவது பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவதுண்டு. சமீபத்தில் தொலைகாட்சியில் நாம் […]

பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறிகொள்ளாமல், ஆவியினாலே நிறைந்து; சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லிக்கொண்டு, உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரைப் பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணி.. – (எபேசியர் 5:18-21). ஒரு தாய் எப்போதும் ‘எருசலேம் என் ஆலயம் ஆசித்த வீடதே’ என்னும் […]